Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734471 nr. 26

34 471 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Holland Casino met betrekking tot camerabeelden momenteel een bewaartermijn van zeven dagen hanteert;

overwegende dat dit een korte periode is wanneer achteraf bezien onderzoek noodzakelijk blijkt naar incidenten of eventueel gepleegde strafbare feiten;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat de genoemde bewaartermijn wordt verlengd voor huidige en toekomstige vergunninghouders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg