Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734471 nr. 25

34 471 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2015 Holland Casino 1.988 meldingen van ongebruikelijke transacties deed aan de Financiële inlichtingen eenheid;

overwegende dat deze meldingen een belangrijk deel uitmaken van de realisatie van een van de doelstellingen van het kansspelbeleid, namelijk het tegengaan van fraude en criminaliteit;

verzoekt de regering, de Kamer jaarlijks op de hoogte te stellen van het jaarlijks aantal meldingen per vergunninghouder, alsmede inzicht te geven in de aard van deze meldingen en eventuele strafrechtelijke gevolgen die hieruit zijn voortgevloeid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg