Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734471 nr. 24

34 471 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN VAN NISPEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een vergunninghouder van een speelcasino de betrouwbaarheid van leidinggevenden, van personen op sleutelposities en van personen die bij het organiseren van een speelcasino met spelers in aanraking komen, dient te toetsen;

overwegende dat hiertoe een verklaring omtrent het gedrag kan worden gevraagd maar niet verplicht is;

verzoekt de regering, vergunninghouders te verplichten een verklaring omtrent het gedrag aan te vragen voor de hierboven genoemde werknemers;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Van Nispen