Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734471 nr. 23

34 471 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN VAN NISPEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een van de doelstellingen van het kansspelbeleid is

het tegengaan van fraude en criminaliteit en deze doelstelling zorgvuldig getoetst dient te worden;

overwegende dat het raadplegen van informatie bij de Justitiële Informatiedienst, het OM en de politie in dat kader een logische stap zou zijn;

voorts overwegende dat met de Wet Bibob een goed instrument voorhanden is maar de Kansspelautoriteit niet gehouden is hier gebruik van te maken in de vergunningsprocedure;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat een Bibob-toets altijd wordt uitgevoerd bij een behandeling van een aanvraag voor een vergunning tot het organiseren van een speelcasino,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Van Nispen