Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734471 nr. 22

34 471 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Nr. 22 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat casino's voor het uitvoeren van wisseltransacties moeten beschikken over een vergunning van de Nederlandsche Bank;

overwegende dat de regering deze vergunningsprocedure wil laten samenvallen met de toets van de Kansspelautoriteit in het kader van administratievelastenbesparingen;

overwegende dat administratievelastenbesparingen niet mogen opwegen tegen een zorgvuldige en geheel onafhankelijke toets ten aanzien van wisseltransacties, gelet op de veiligheidsrisico's die aan deze transacties verbonden zijn;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat de vergunningsprocedure van de Nederlandsche Bank separaat dient te worden doorlopen en niet samenvalt met andere vergunningsprocedures,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg