Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734471 nr. 21

34 471 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN VAN NISPEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voorgesteld wordt om de geldigheidsduur van een vergunning voor een speelcasinoregime op vijftien jaar te stellen;

overwegende dat ook bij een kortere vergunningsduur het mogelijk is voor vergunninghouders om hun casino rendabel te exploiteren;

overwegende dat de handhavingscapaciteit bij de Kansspelautoriteit beperkt zal zijn om de casino's jaarlijks uitvoerig te kunnen controleren, te weten tussen de 2,2 en 3,1 fte per jaar;

overwegende dat er een amendement bij het wetsvoorstel is ingediend dat beoogt de wet na vijf jaar te evalueren en dat dit moment derhalve goed zou samenvallen met het bereiken van de helft van de vergunningsduur;

verzoekt de regering, de genoemde vergunningsduur op tien in plaats van vijftien jaar te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Van Nispen