Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734471 nr. 20

34 471 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Nr. 20 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij de behandeling van de Wet op de kansspelen diverse moties zijn aangenomen, waaronder moties die de regering verzochten een verbod op het aanbieden van liveweddenschappen en een verbod op individuele sponsoring door kansspelaanbieders te realiseren;

overwegende dat de regering per brief van 6 december 2016 heeft aangegeven bovengenoemde verboden niet te willen opnemen in regelgeving;

overwegende dat dit geen recht doet aan de wens van de meerderheid van de Kamer bij de behandeling van deze wet en ook gevolgen heeft voor het wetsvoorstel omtrent het casinospeelregime, omdat vergunninghouders tevens aanbieders kunnen zijn van onlinekansspelen en vice versa;

verzoekt de regering, deze aangenomen moties te respecteren en de Kamer te berichten over de wijze waarop de voorgestelde verboden gerealiseerd zullen worden in de lagere regelgeving met betrekking tot de kansspelwetgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg