Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734471 nr. 19

34 471 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Nr. 19 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het aanbieden van andersoortige activiteiten door casino's naast het aanbieden van kansspelen een separate stroom van bezoekers kan genereren, die vervolgens in de verleiding gebracht kunnen worden om te gokken terwijl zij dat anders niet van plan zouden zijn geweest, en dit daarnaast de uitoefening van een adequaat preventiebeleid zou kunnen belemmeren;

constaterende dat het wetsvoorstel slechts een grondslag biedt om nadere grenzen te stellen aan andersoortige activiteiten binnen de poort van het speelcasino en het dus mogelijk blijft voor casino-exploitanten om naast of boven het casino bijvoorbeeld een hotel of horecagelegenheid te exploiteren;

van mening dat voorkomen dient te worden dat mensen extra worden aangezet tot gokken, een adequaat preventiebeleid belemmerd wordt en er taferelen zoals in Las Vegas ontstaan;

verzoekt de regering, ook grenzen te stellen aan de mogelijkheden van casino-exploitanten om andersoortige activiteiten in de nabijheid van een casino te exploiteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen