Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734471 nr. 18

34 471 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van belang is dat mensen van de Kansspelautoriteit casino's kunnen bezoeken en controleren zonder zich als zodanig herkenbaar te hoeven maken;

constaterende dat de regering erkent dat dit effectief kan gebeuren door andere werknemers dan de reguliere toezichthouders van de Kansspelautoriteit steekproefsgewijs een speelcasino te laten bezoeken, ofwel dat de Kansspelautoriteit gebruikmaakt van observaties of bevindingen van derden, ook wel mysteryshopping genoemd;

constaterende dat hiertoe extra waarborgen bij de Kansspelautoriteit vereist zijn, zoals protocollering, zorgvuldige verslaglegging en controle op de wijze van uitvoering;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat mysteryshopping mogelijk wordt en de Kansspelautoriteit hiertoe alle nodige middelen en indien nodig extra mankracht te verschaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Van Toorenburg

Mei Li Vos