Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734468 nr. 16

34 468 Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen)

Nr. 16 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 19 december 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel IX, onderdeel LL, wordt «artikel 130» vervangen door «artikel 133» en wordt «artikel 131» vervangen door: artikel 134.

Toelichting

Deze vierde nota van wijziging betreft een redactionele wijziging. Met artikel IX, onderdeel LL, van het wetsvoorstel, wordt in de Woningwet een artikel 131 ingevoegd. Gebleken is echter dat het voorstel voor de Wet verduidelijking voorschriften woonboten (Kamerstukken II 2015/16, 34 434, nr. 2) eveneens een artikel 131 in de Woningwet invoegt. Voorgesteld wordt om dit te herstellen.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok