Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734468 nr. 14

34 468 Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen)

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de nieuwe Woningwet de positie van huurders heeft versterkt op verschillende punten;

overwegende dat huurders geen instemmingsrecht hebben als het gaat om verkoop van sociale huurwoningen aan anderen dan de zittende huurders of andere corporaties, zoals beleggers;

verzoekt de regering om huurders meer zeggenschap te geven bij verkoop van sociale huurwoningen aan anderen dan de zittende huurders of andere corporaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir