Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734468 nr. 13

34 468 Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen)

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID RONNES

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de niet-DAEB-tak van een corporatie verplicht is tot het betalen van dividenden aan de DAEB-tak, maar dat de Autoriteit woningcorporaties stelt dat de DAEB-tak niet mag rekenen op deze dividenden;

verzoekt de regering, de Autoriteit woningcorporaties te verzoeken om haar besluit dat bijdragen van de niet-DAEB-tak van een corporatie aan de DAEB-tak van een corporatie niet meegenomen mogen worden, te heroverwegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes