Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-201734459 nr. D

34 459 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst

D MOTIE VAN HET LID SIETSMA C.S.

Voorgesteld 11 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat artikel 2.88 van de Mediawet 2008 de omroepen verantwoordelijk houdt voor vorm en inhoud van het door hen verzorgde media-aanbod;

constaterende, dat de thans voorliggende wijziging van de Mediawet 2008 niet voorziet in aanvullende garanties voor deze autonomie;

overwegende, dat omroepen die verantwoordelijkheid moeten kunnen waarmaken als het gaat om de keuze van onderwerpen, presentatieformats en specifieke programmaonderdelen;

verzoekt de Staatssecretaris te borgen dat bij invulling van de taken door het bestuur van de NPO de autonomie van de omroepen gerespecteerd wordt en daarover jaarlijks beide Kamers te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sietsma

Atsma

Gerkens

Schalk

Nagel

Teunissen