Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634459 nr. 15

34 459 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 15 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het garantiebudget voor de omroepverenigingen zo'n 250 miljoen euro bedraagt;

constaterende dat omroeporganisaties momenteel geen gegarandeerde zendtijd hebben;

constaterende dat de NPO, onafhankelijk van het gegeven of programma's zijn geproduceerd met behulp van het garantiebudget, bepaalt of programma's al dan niet worden uitgezonden;

overwegende dat het derhalve niet meer gegarandeerd is dat programma's die met publieke middelen zijn geproduceerd ook daadwerkelijk worden uitgezonden;

verzoekt de regering, een voorstel voor te bereiden waarin wordt bepaald dat omroeporganisaties naast een garantiebudget ook zendtijdgarantie krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein