Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634459 nr. 12

34 459 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN

Voorgesteld 15 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat reclames bij Uitzending Gemist drempelverhogend werken om programma's van de publieke omroep terug te kijken,

constaterende dat reclames bij Uitzending Gemist relatief weinig opleveren voor de publieke omroep,

verzoekt de regering, in overleg met de NPO online reclames bij Uitzending Gemist af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven