Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834445 nr. 9

34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

34 542 Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 november 2017

Bij dezen informeer ik u over de data waarop u de nota’s naar aanleiding van het (nader) verslag over de wetsvoorstellen met Kamerstuk 34 445 en Kamerstuk 34 543 kunt verwachten, zoals gevraagd in uw brief van brief van 9 november jongstleden.

De nota naar aanleiding van het nader verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (Kamerstuk 34 445) kunt u verwachten in het eerste kwartaal van 2018.

De nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid) (Kamerstuk 34 543) kunt u verwachten voor het begin van het kerstreces van dit jaar.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins