Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202034430 nr. R

34 430 Staatscommissie Parlementair Stelsel

R MOTIE VAN HET LID VOS C.S.

Voorgesteld 4 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de onderliggende analyse van de Staatscommissie Parlementair Stelsel over democratie en rechtsstaat in hoge mate gedeeld wordt door de Kamer,

overwegende, dat het advies van de Staatscommissie uitwerking behoeft teneinde onderhoud te plegen aan onze democratische rechtsstaat en parlementair stelsel,

overwegende, dat het parlement nog in 2020 debatten moet kunnen voeren over de afzonderlijke adviezen,

verzoekt de regering uiterlijk voor het zomerreces van 2020 de reactie op de overgebleven adviezen te geven en de uitwerkingen van de eerder overgenomen adviezen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vos

Kox

Ganzevoort

Schalk

Cliteur