34 430 Staatscommissie Parlementair Stelsel

Nr. 9 MEDEDELING

13 december 2018

Bij de Tweede Kamer is het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel «Lage drempels, hoge dijken. Democratie en rechtsstaat in balans.» ontvangen.

Dit rapport is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer en raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven