Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834430 nr. 7

34 430 Staatscommissie Parlementair Stelsel

Nr. 7 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE STAATSCOMMISSIE PARLEMENTAIR STELSEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 juni 2018

De staatscommissie parlementair stelsel heeft op 21 juni 2018 haar tweede rapport, de Tussenstand, uitgebracht. Het eindrapport verschijnt eind 2018.

Hierbij bied ik u de Tussenstand aan1. Indien u daar behoefte aan hebt, ben ik gaarne bereid een nadere toelichting te geven.

De Voorzitter staatscommissie parlementair stelsel, J.W. Remkes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl