Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934430 nr. 11

34 430 Staatscommissie Parlementair Stelsel

Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 augustus 2019

In aanvulling op de kabinetsreactie op het advies van de staatscommissie parlementair stelsel (Kamerstuk 34 430, nr. 10) stuur ik u hierbij het rapport «Maatregelen om de democratie te versterken, Focusgroepen met burgers».1

Dit rapport is ook gepubliceerd op www.kennisopenbaarbestuur.nl.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl