Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634423 nr. 6

34 423 Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap)

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 27 juni 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 15, eerste lid, wordt «Bent u voor of tegen het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie?» vervangen door: «Bent u voor of tegen het uittreden van Nederland uit de Europese Unie?».

Toelichting

Naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is de vraagstelling van het referendum verduidelijkt.

Van Klaveren