34 419 Burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens»

Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN SJOERDSMA EN VAN BOMMEL

Voorgesteld 28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland in NAVO-verband een kernwapentaak heeft en dat met de uitvoering van deze kernwapentaak één squadron F-16's is belast;

constaterende dat de verdragen die de basis vormen voor de materiële uitvoering van plaatsing en onderhoud van deze kernwapens niet bekend zijn in de Kamer;

verzoekt de regering, de Kamer inzage te bieden in de bilaterale verdragen tussen de VS en Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Van Bommel

Naar boven