Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634419 nr. 9

34 419 Burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens»

Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN SJOERDSMA EN VAN BOMMEL

Voorgesteld 28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland in NAVO-verband een kernwapentaak heeft en dat met de uitvoering van deze kernwapentaak één squadron F-16's is belast;

constaterende dat de verdragen die de basis vormen voor de materiële uitvoering van plaatsing en onderhoud van deze kernwapens niet bekend zijn in de Kamer;

verzoekt de regering, de Kamer inzage te bieden in de bilaterale verdragen tussen de VS en Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Van Bommel