Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634410 nr. 1

34 410 Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2015

Nr. 1 BRIEF VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 maart 2016

Hierbij ontvangt u het Verslag van de Nationale ombudsman over 2015, dat vandaag is gepresenteerd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In dit verslag vindt u een verantwoording van ons werk over het afgelopen jaar. In totaal ontvingen wij ruim 38.000 verzoeken.

Het jaar 2015 was voor het instituut een jaar van verandering. Uw Kamer heeft ondergetekende benoemd als nieuwe Nationale ombudsman. Wij hebben als instituut in 2015 een nieuwe missie en visie geformuleerd en vanuit die blik naar het werk van de overheid gekeken. In het eerste hoofdstuk doen wij hier verslag van.

Wij willen dat het burgerperspectief geborgd wordt in alles wat de overheid doet. Het is hierbij van belang dat geleerd wordt van situaties waarin het beter kon. Het is daarom belangrijk dat onze analyses, conclusies en aanbevelingen aandacht krijgen bij de overheid en besproken worden. Met tal van overheidsorganisaties gaan wij inderdaad het gesprek aan.

Graag wil ik ten slotte benadrukken dat wij steeds bereid zijn om met uw Kamer van gedachten te wisselen over onze onderzoeken en rapporten.

Met vriendelijke groet,

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen