34 396 Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 12 mei 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Toeslagenwet wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 14a wordt als volgt gewijzigd:.

3. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

B

In artikel 14g, eerste lid, wordt na «de bestuurlijke boete» ingevoegd: en een eerdere bestuurlijke boete wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in artikel 14a, vijfde lid,.

C

Artikel 14h vervalt.

II

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 27a wordt als volgt gewijzigd:.

3. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

B

In artikel 27g, eerste lid, wordt na «de bestuurlijke boete» ingevoegd: en een eerdere bestuurlijke boete wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in artikel 27a, vijfde lid,.

C

Artikel 27h vervalt.

III

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 48 wordt als volgt gewijzigd:.

3. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

B

In artikel 54, eerste lid, wordt na «de bestuurlijke boete» ingevoegd: en een eerdere bestuurlijke boete wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in artikel 48, vijfde lid,.

C

Artikel 54a vervalt.

IV

Artikel IV wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan onderdeel A wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

5. In het dertiende lid wordt «De artikelen 3.43 tot en met 3.44a» vervangen door: De artikelen 3.43 en 3.44a.

2. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

C

In artikel 3:43, eerste lid, wordt na «de bestuurlijke boete» ingevoegd: en een eerdere bestuurlijke boete wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in artikel 3:40, vijfde lid,.

D

Artikel 3:44 vervalt.

V

Artikel V wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:.

3. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

B

In Artikel 24, eerste lid, wordt na «de bestuurlijke boete» ingevoegd: en een eerdere bestuurlijke boete wegens eenzelfde gedraging als bedoeld, in artikel 21, vijfde lid,.

C

Artikel 24a vervalt.

VI

Artikel VI wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 29a wordt als volgt gewijzigd:.

3. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

B

In artikel 29g, eerste lid, wordt na «de bestuurlijke boete» ingevoegd: en een eerdere bestuurlijke boete wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in artikel 29a, vijfde lid,.

C

Artikel 29h vervalt.

VII

Artikel VII wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 91 wordt als volgt gewijzigd:.

3. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

B

In Artikel 96, e eerste lid wordt na «de bestuurlijke boete» ingevoegd: en een eerdere bestuurlijke boete wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in artikel 91, vijfde lid,.

C

Artikel 97 vervalt.

VIII

Artikel VIII wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 45a wordt als volgt gewijzigd:.

3. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

B

In artikel 45g, eerste lid, wordt na «de bestuurlijke boete» ingevoegd: en een eerdere bestuurlijke boete wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in artikel 45a, vijfde lid,.

C

Artikel 45h vervalt.

IX

Artikel IX wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 17a wordt als volgt gewijzigd:.

3. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

B

In artikel 17g, eerste lid, wordt na «de bestuurlijke boete» ingevoegd: en een eerdere bestuurlijke boete wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in artikel 17a, vijfde lid,.

C

Artikel 17h vervalt.

X

Artikel X wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:.

3. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

B

In artikel 45, eerste lid, wordt na «de bestuurlijke boete» ingevoegd: en een eerdere bestuurlijke boete wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in artikel 39, vijfde lid,.

C

Artikel 45a vervalt.

XI

Artikel XI wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Algemene ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 17c wordt als volgt gewijzigd:.

3. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

B

In artikel 17i, eerste lid, wordt na «de bestuurlijke boete» ingevoegd: en een eerdere bestuurlijke boete wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in artikel 17c, vijfde lid,.

C

Artikel 17j vervalt.

XII

Artikel XII wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 20a wordt als volgt gewijzigd:.

3. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

B

In artikel 28, tweede lid, wordt na «als bedoeld in artikel 20a» ingevoegd: en een eerdere bestuurlijke boete wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in artikel 20a, vijfde lid,.

C

Artikel 29 vervalt.

XIII

Artikel XIII wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:.

2. Na de aanhef wordt ingevoegd:

A

Artikel 20a wordt als volgt gewijzigd:.

3. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

B

In artikel 28, tweede lid, wordt na «als bedoeld in artikel 20a» ingevoegd: en een eerdere bestuurlijke boete wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in artikel 20a, vijfde lid,.

C

Artikel 29 vervalt.

XIV

Aan artikel XIV worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

C

In artikel 60, vierde lid, wordt na «de bestuurlijke boete» ingevoegd: en een eerdere bestuurlijke boete wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in de artikelen 18a, vijfde lid, of 47g, vijfde lid.

D

Artikel 60b vervalt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de beslagvrije voet te allen tijde gerespecteerd wordt. De beslagvrije voet is erop gericht dat mensen aanspraak kunnen blijven maken op ten minste 90% van de noodzakelijke middelen om te voorzien in de kosten van het bestaan. Door het buiten werking stellen van de beslagvrije voet kunnen mensen niet meer voorzien in basisbehoeften zoals bed, bad en brood. Opgroeiende kinderen worden onevenredig hard getroffen. Dit alles zal leiden tot hoge maatschappelijke kosten. De indiener acht dit onwenselijk.

Karabulut

Naar boven