Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634391 nr. 14

34 391 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking Autobrief II)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN VAN TONGEREN

Ontvangen 30 maart 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel XXVII, onderdeel C, wordt in artikel 24, tweede lid, onderdeel b, «15 percent» vervangen door: 30 percent.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de fijnstoftoeslag die met ingang van 1 januari 2019 komt te gelden voor bestelauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5mg/km, 30% van de motorrijtuigenbelasting (hierna: MRB) bedraagt in plaats van 15%.

De MRB-verhoging in voorliggend wetsvoorstel komt voor een gemiddelde dieselbestelauto van een ondernemer uit op € 62 per jaar, oftewel € 5,17 per maand. Dit achten de indieners onvoldoende om de bezitters van deze voertuigen er toe te bewegen om het voertuig van de hand te doen, dan wel te vervangen door een milieuvriendelijker model waar geen toeslag in de MRB voor zal gelden. Dit amendement verdubbelt het percentage van de toeslag van 15 naar 30 percent om de luchtvervuiling door de oude, meest vervuilende diesels sneller terug te dringen.

De indieners stellen voor om de opbrengst van deze maatregel aan te wenden om Plug-in hybride voertuigen in 2019 en 2020 fiscaal aantrekkelijk te houden in de MRB, met het oog op de ontwikkeling van de tweedehandsmarkt voor deze voertuigen. Gelet op de zeer forse toename van PHEV’s in 2015 en de looptijd van een gemiddeld leasecontract, zal een aanzienlijk deel van de PHEV’s pas in 2019 op de tweedehandsmarkt komen. Omwille van de transitie naar elektrisch rijden achten de indieners het van belang dat deze voertuigen in Nederland voor particulieren beschikbaar komen en niet massaal geëxporteerd worden. Particulieren hebben een grotere prikkel om elektrisch met deze voertuigen te rijden in vergelijking met de zakelijke gebruiker. Dit draagt bij aan de luchtkwaliteit in Nederland.

Van Weyenberg Van Tongeren