Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634391 nr. 13

34 391 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking Autobrief II)

Nr. 13 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 30 maart 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel XXV, onderdeel B, wordt «2 percent» vervangen door: 1,5 percent.

II

In artikel XXV, onderdeel D, wordt «In artikel 23b, tweede lid,» vervangen door:

Artikel 23b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «de helft» vervangen door: een kwart.

2. In het tweede lid.

III

In artikel XXVII, onderdeel B, wordt «de helft» vervangen door «een kwart» en wordt «driekwart» vervangen door: de helft.

Toelichting

Dit amendement regelt dat voor plug-in hybride auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 0 gram per kilometer maar niet meer dan 50 gram per kilometer de motorrijtuigenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 een kwart van het reguliere tarief bedraagt in plaats van de helft en de motorrijtuigenbelasting voor de jaren 2019 en 2020 de helft van het reguliere tarief bedraagt in plaats van driekwart. Dit levert een budgettaire derving op van ongeveer € 17 mln in 2017, € 18 mln in 2018, € 18 mln in 2019 en € 18 mln in 2020.

Dit wordt gedekt door de generieke verlaging van de MRB-tarieven in 2017 voor alle personenvoertuigen niet 2% te laten bedragen, maar 1,5%.

Van Tongeren