Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634391 nr. 12

34 391 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking Autobrief II)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR

Ontvangen 30 maart 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 3 wordt «22%» vervangen door: 23%.

2. In onderdeel 5 wordt «18%» vervangen door: 19%.

3. In onderdeel 6 wordt «5%» vervangen door: 6%.

II

In artikel II, onderdeel A, wordt «5%» vervangen door «6%» en wordt «3%» vervangen door: 4%.

III

In artikel III, onderdeel A, wordt «18%» vervangen door «19%» en wordt «€ 9.000» vervangen door: € 9.500.

IV

Artikel IV, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 2 wordt «22%» vervangen door: 23%.

2. In onderdeel 4 wordt «18%» vervangen door: 19%.

3. In onderdeel 5 wordt «5%» vervangen door: 6%.

V

In artikel V wordt «5%» vervangen door «6%» en wordt «3%» vervangen door: 4%.

VI

In artikel VI, onderdeel A, wordt «18%» vervangen door «19%» en wordt «€ 9.000» vervangen door: € 9.500.

VII

In artikel XXV, onderdeel B, wordt «2» vervangen door: 2,5.

VIII

Na artikel XXVI worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXVIA

In de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 worden in artikel 23, eerste lid, de bedragen, genoemd in de tweede en derde kolom van de tabel, bij het begin van het kalenderjaar 2018 verlaagd met 0,5 percent.

ARTIKEL XXVIB

ARTIKEL XXVIA vindt eerst toepassing nadat artikel 81a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 bij het begin van het kalenderjaar 2018 is toegepast.

IX

In artikel XXVII, onderdeel A, wordt de aanhef vervangen door:

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid worden de bedragen, genoemd in de tweede en derde kolom van de tabel, verlaagd met 0,6 percent.

2. Na het derde lid worden drie leden toegevoegd, luidende:.

X

Na artikel XXVII worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXVIIA

Artikel XXVII, onderdeel A, onder 1, vindt eerst toepassing nadat artikel 81a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 bij het begin van het kalenderjaar 2019 is toegepast.

ARTIKEL XXVIIB

In de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 worden in artikel 23, eerste lid, de bedragen, genoemd in de tweede en derde kolom van de tabel, bij het begin van het kalenderjaar 2020 verlaagd met 0,6 percent.

ARTIKEL XXVIIC

Artikel XXVIIB vindt eerst toepassing nadat artikel 81a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 bij het begin van het kalenderjaar 2020 is toegepast.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het algemene bijtellingspercentage voor nieuwe auto’s vanaf 2017 wordt verlaagd van 25% naar 23% in plaats van naar 22%. Daarnaast worden de milieu gerelateerde kortingen niet gewijzigd. De opbrengst van deze maatregel is € 74 miljoen. Deze wordt aangewend voor verlaging van de motorrijtuigenbelasting voor personenauto’s en bestelauto’s van particulieren.

Aangezien de aanpassing van het algemene bijtellingspercentage alleen geldt voor nieuwe auto’s vanaf 2017 zal de opbrengst van € 74 miljoen niet in één keer worden gerealiseerd, maar zal deze opbrengst stapsgewijs opgelopen tot € 74 miljoen structureel. Dit betekent dat de verlaging van de motorrijtuigenbelasting eveneens gefaseerd plaatsvindt in vier stappen in de jaren 2017 tot en met 2020. Deze jaarlijkse verlagingen van de motorrijtuigenbelasting worden berekend na de indexatie.

Het amendement leidt voor nieuwe auto’s tot de volgende (per saldo) bijtellingspercentages na toepassing van de milieugerelateerde kortingen:

 

2017

2018

2019

2020

Nulemissie

4%

4%

4%1

4%1

PHEV (1–50 gram/km)

17%

19%

23%

23%

Overig

23%

23%

23%

23%

X Noot
1

Voor nulemissie-auto’s die niet worden aangedreven door een motor die kan worden gevoed met waterstof geldt de 4% in 2019 en 2020 alleen voor de eerste € 50.000 van de cataloguswaarde van de auto. Voor die auto’s geldt voor het deel van de catalogusprijs boven € 50.000 het algemene bijtellingspercentage van 23%.

Bashir