Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634391 nr. 11

34 391 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking Autobrief II)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 30 maart 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, onderdeel 5, wordt «18%» vervangen door: 12%.

II

In artikel III, onderdeel A, wordt «18%» vervangen door «12%» en wordt «€ 9.000» vervangen door: € 6.000.

III

In artikel IV, onderdeel A, onderdeel 4, wordt «18%» vervangen door: 12%.

IV

In artikel VI, onderdeel A, wordt «18%» vervangen door «12%» en wordt «€ 9.000» vervangen door: € 6.000.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het bijtellingspercentage voor auto’s zonder CO2-uitstoot per saldo 10% bedraagt. Het per saldo bijtellingspercentage van 4% uit het wetsvoorstel leidt tot overstimulering en budgettaire risico’s voor de schatkist zonder dat daar reële milieuwinst tegenover staat. Door het Europese bronbeleid mag immers voor elke milieuvriendelijke auto in Nederland, een milieuonvriendelijke auto in een andere lidstaat verkocht worden. Met een korting van 12% worden de auto’s zonder CO2-uitstoot nog steeds fors gestimuleerd, maar is de korting wel houdbaar voor een langere periode.

Omtzigt