Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734387 nr. 3

34 387 Burgerinitiatief «Peuro»

Nr. 3 MOTIE VAN HET LID MERKIES C.S.

Voorgesteld 1 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat er onvoldoende inzicht is in de vraag in hoeverre bewindvoerders, politici en beleidsmakers op de hoogte waren van de gevolgen van de invoering van de euro, van de daarmee gepaard gaande risico's en van de gevolgen voor de overdracht van soevereiniteit;

overwegende dat de oorzaken van de eurocrisis zo volledig mogelijk moeten worden begrepen om toekomstige crises zoveel mogelijk te voorkomen;

verzoekt het presidium, een parlementaire enquête in te stellen naar de invoering van de euro

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Schouten

Dijkgraaf

Thieme