Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734377 nr. 8

34 377 Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen

Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN SCHOUTEN

Voorgesteld 1 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het huidige systeem van restzetelverdeling zorgt voor een onevenwichtigheid in de verdeling van reststemmen;

overwegende dat dit stelsel een of meer zetels toekent aan partijen die geen enkele reststem meer hebben;

overwegende dat een stelsel van grootste overschotten beter kan aansluiten bij de door de Grondwet gevraagde evenredige vertegenwoordiging;

verzoekt de regering, te komen met voorstellen tot wijziging van het stelsel van toekenning van reststemmen dat uitgaat van het daadwerkelijk behaalde aantal reststemmen en niet van een gemiddelde,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Schouten