Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634375 nr. 18

34 375 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen

Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN SCHUT-WELKZIJN EN TANAMAL

Voorgesteld 7 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij ziekte niemand alleen patiënt of werknemer is, maar beiden;

overwegende dat werk een belangrijk deel uitmaakt van het leven van mensen en werken helpt bij herstel na ziekte;

overwegende dat samenwerking tussen medisch specialist of huisarts en bedrijfsarts ervoor kan zorgen dat de zorg voor zieke werknemers verbetert, waardoor langdurige arbeidsuitval kan worden voorkomen;

overwegende dat deze samenwerking nog onvoldoende van de grond komt;

verzoekt de regering, een werkprogramma te ontwikkelen waarbinnen de curatieve zorg en de arbeidsgeneeskundige zorg samenwerken aan het voorkomen van langdurige arbeidsuitval, wat leidt tot minder ziekteverzuim van werknemers en daarmee ook tot minder lasten voor de werkgever,

en de Kamer voor 1 februari 2017 over de voortgang te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schut-Welkzijn

Tanamal