34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN

Ontvangen 5 december 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II, onderdeel G, vervalt in artikel 126nba, eerste lid, onderdeel c: , dan wel een misdrijf dat bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen.

II

In artikel II, onderdeel L, vervalt in artikel 126uba, eerste lid, onderdeel c: , dan wel een misdrijf dat bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen.

III

In artikel II, onderdeel Q, vervalt in artikel 126zpa, eerste lid, onderdeel c: , dan wel een misdrijf dat bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen.

Toelichting

Indiener stelt voor om alle misdrijven waarvoor de bevoegdheid tot binnendringen van een geautomatiseerd werk kan worden afgegeven, te regelen in de wet en niet deels bij algemene maatregel van bestuur.

De bevoegdheid tot het binnendringen van een geautomatiseerd werk betreft een vergaande bevoegdheid. Bij de toepassing van dergelijke bevoegdheden geldt dat zij voorzienbaar en controleerbaar dienen te zijn. Zodoende past het niet om ook bij algemene maatregel van bestuur misdrijven aan te wijzen waarvoor deze bevoegdheid kan worden ingezet. Dat dient bij wet geregeld te zijn om de voorzienbaarheid en controleerbaarheid te waarborgen.

Verhoeven

Naar boven