34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 mei 2017

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit onderzoek in een geautomatiseerd werk1.

Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik naar de ontwerpnota van toelichting2. Het ontwerpbesluit is onlangs in (internet)consultatie gegaan.

De aanbieding geschiedt ter uitvoering van een tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Computercriminaliteit III (Kamerstuk 34 372) in Uw Kamer gedane toezegging om de Kamer voorafgaand aan de inwerkingtreding van het wetsvoorstel in de gelegenheid te stellen te worden betrokken bij de totstandkoming van de algemene maatregel van het bestuur ter uitvoering van het wetsvoorstel (Handelingen II 2016/17, nr. 34, item 26).

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven