34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Nr. 22 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S.

Voorgesteld 13 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het onwenselijk is als opsporingsdiensten zich begeven op de markt van onbekende kwetsbaarheden of de markt van hacksoftware die gebruikmaakt van onbekende kwetsbaarheden;

overwegende dat opsporingsdiensten bij de aankoop van hacksoftware kunnen navragen bij de maker van de software of de software gebruikmaakt van onbekende kwetsbaarheden;

verzoekt de regering, geen hacksoftware in te kopen waarvan de regering weet dat de software gebruikmaakt van onbekende kwetsbaarheden of waarvan de regering niet zeker weet of de software gebruikmaakt van onbekende kwetsbaarheden;

verzoekt de regering voorts, om geen onbekende kwetsbaarheden in te kopen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Gesthuizen

Van Tongeren

Naar boven