Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734369 nr. 9

34 369 Initiatiefnota van het lid Bruins Slot: «Vrijwilligers zijn kampioenen»

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 23 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de overheid burgerparticipatie moet stimuleren en faciliteren;

van mening dat er nog te veel regels zijn die dit beperken;

verzoekt de regering, een inventarisatie van deze regels uit te voeren en met een schraplijst te komen, en de Kamer hierover te informeren in het eerste kwartaal van 2017,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp