Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734369 nr. 7

34 369 Initiatiefnota van het lid Bruins Slot: «Vrijwilligers zijn kampioenen»

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 23 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vrijwilligerswerk een van de fundamenten is onder de Nederlandse samenleving;

overwegende dat veel vrijwilligers werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie zoals kinderen, ouderen en gehandicapten;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe te bewerkstelligen dat alle vrijwilligers die werken met mensen in afhankelijkheidssituaties een gratis vog kunnen aanvragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer