Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734369 nr. 5

34 369 Initiatiefnota van het lid Bruins Slot: «Vrijwilligers zijn kampioenen»

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 23 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er onder werkgevers en werknemers veel animo is voor vrijwilligerswerk dat via de werkgever wordt gestimuleerd;

constaterende dat dit goed is voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, de persoonlijke ontwikkeling van werknemers en het bevorderen van teamspirit;

constaterende dat veel bedrijven hiervan afzien vanwege hoge administratieve lasten;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke fiscale maatregelen het schenken van tijd en geld via de werkgever kunnen bevorderen;

verzoekt de regering tevens, te onderzoeken hoe werknemersvrijwilligerswerk gestimuleerd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer