Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734369 nr. 11

34 369 Initiatiefnota van het lid Bruins Slot: «Vrijwilligers zijn kampioenen»

Nr. 11 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN WEYENBERG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 8

Voorgesteld 31 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de vergoeding voor vrijwilligers in 2007 gebaseerd is op 80% van het toenmalig minimumloon, maar daarna nooit meer geïndexeerd is, terwijl het minimumloon wel gestegen is;

van mening dat het wenselijk is als de vrijwilligersvergoeding daarmee in lijn gebracht wordt en weer wordt gelijkgesteld aan 80% van het nu geldende wettelijke minimumloon;

verzoekt de regering, te onderzoeken of de vrijwilligersvergoeding kan worden gelijkgesteld aan 80% van het minimumloon en per vijf jaar opnieuw geïndexeerd kan worden, en de Kamer hierover medio 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Van Weyenberg