34 362 Rapport van de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 december 2015

Vandaag heeft de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking (Commissie Oosting) mij haar rapport aangeboden. Bijgaand treft u dit rapport aan, alsmede het rapport van de Erfgoedinspectie, dat ik ook vandaag heb ontvangen1.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven