34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Nr. 95 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 13 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de zoekperiode in de Participatiewet negatieve gevolgen kan hebben voor kwetsbare jongeren;

van mening dat deze jongeren ondersteund moeten worden en niet aan hun lot moeten worden overgelaten;

overwegende dat gemeentes weinig beleidsvrijheid zeggen te ervaren op dit punt;

verzoekt de regering, richting gemeentes te verduidelijken dat zij alle ruimte hebben om waar nodig de zoekperiode te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Naar boven