Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634352 nr. 30

34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeenten met de Participatiewet mensen aan het werk willen helpen en daarbij de experimenteerruimte willen benutten die in artikel 83 staat beschreven;

constaterende dat een aantal gemeenten al geruime tijd bezig is met de voorbereiding van deze experimenten in nauwe afstemming met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

overwegende dat gemeenten de wens hebben om vanaf 1 januari 2017 te starten en de Staatssecretaris eerder heeft toegezegd dat zij dit mogelijk zou maken;

spreekt uit dat zij experimenten in de Participatiewet mogelijk wil maken vanaf 1 januari 2017,

verzoekt de regering daarom de algemene maatregel van bestuur zo snel mogelijk aan de Kamer te sturen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Koşer Kaya

Karabulut