Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834352 nr. 101

34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Nr. 101 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S.

Voorgesteld 26 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het instrument loondispensatie mensen een ongelijkwaardige positie geeft op de werkvloer;

van mening dat iedere werknemer recht heeft op het minimumloon en een pensioen;

constaterende dat het instrument loondispensatie geen extra banen oplevert;

constaterende dat er nauwelijks draagvlak bestaat voor het invoeren van loondispensatie;

verzoekt de regering, het voorstel voor het invoeren van loondispensatie in te trekken;

verzoekt de regering tevens om, samen met mensen met een arbeidsbeperking, belangenverenigingen en andere relevante partijen met alternatieve voorstellen te komen, op basis van de ervaringen uit het veld en het lopende onderzoek naar aanleiding van de motie-Van Weyenberg/Heerma (Kamerstuk 33 161, nr. 174),

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Van Brenk

Jasper van Dijk

Gijs van Dijk

Van Raan

De Jong

Kuzu