Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634351 nr. 6

34 351 Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz)

Nr. 6 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 24 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat delen van het onderwijs met ingang van 1 juli 2016 onder de ketenbepaling van de Wet werk en zekerheid vallen;

overwegende dat scholen daardoor soms grote moeite zullen hebben om invalmeesters en -juffen in te zetten;

verzoekt de regering, met behulp van de verkenner te bezien hoe sociale partners tot een oplossing kunnen komen voor de problemen met invalkrachten in het onderwijs en uiterlijk 1 mei 2016 hierover te rapporteren;

verzoekt de regering tevens, indien voor 1 mei 2016 geen bevredigende oplossing is gevonden, in overleg met de onderwijssector te bezien hoe de problemen opgelost kunnen worden en zo nodig wet- en regelgeving hiertoe aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Van Weyenberg