Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634351 nr. 13

34 351 Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz)

Nr. 13 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KLEIN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld 29 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het primair onderwijs gericht is op het belang van het kind en dat kinderen nooit de dupe van starre regelgeving mogen worden;

overwegende dat dit wel het geval kan zijn doordat tijdelijke vervanging van leerkrachten ernstig beperkt wordt;

verzoekt de regering, de Wet werk en zekerheid zo aan te passen, indien het gesprek tussen de sociale partners geen oplossing biedt, dat het primair onderwijs buiten de knellende nieuwe regelgeving met betrekking tot de ketenbepaling valt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein