Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634351 nr. 12

34 351 Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz)

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VAN ’T WOUT

Voorgesteld 24 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister een opzet voor de evaluatie van de Wet werk en zekerheid heeft gepresenteerd;

constaterende dat in de evaluatie veel onderzoek gedaan wordt naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het domein van de Wwz;

overwegende dat het van belang is om zo veel mogelijk te weten in hoeverre die ontwikkelingen ook daadwerkelijk het gevolg zijn van de Wwz;

overwegende dat het van belang is om zo veel mogelijk indicatoren te hebben op basis waarvan beoordeeld wordt of de doelstellingen van de Wwz gerealiseerd zijn;

verzoekt de regering, bij de evaluatie van de Wwz voor zover mogelijk meer meetbare doelstellingen te hanteren en duidelijk te maken in hoeverre ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ook daadwerkelijk het gevolg zijn van de Wwz,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van 't Wout