Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734349 nr. 11

34 349 Instelling van een gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en de zorg (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 23 november 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

In de Gemeentewet wordt na artikel 151c een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 151d

  • 1. De raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid verlenen om, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, te besluiten om voor een of meer openbare plaatsen of plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn een verbod op te leggen kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt.

  • 2. De burgemeester besluit met inachtneming van het in de verordening van de raad bepaalde:

    • a. binnen welk gebied, bestaande uit openbare plaatsen of andere voor een ieder toegankelijke plaatsen als bedoeld in het eerste lid, het verbod geldt;

    • b. voor welke duur de gebiedsaanwijzing plaatsvindt.

  • 3. De beslissing tot gebiedsaanwijzing wordt op schrift gesteld en bevat een omschrijving van het gebied waarop deze van toepassing is alsmede de geldigheidsduur.

Toelichting

Tot op heden is er wettelijk niets geregeld rond het dragen van gezichtsbedekkende kleding. Door dit wetsvoorstel worden er voor enkele sectoren wel regels gesteld. Deze regeling dient echter gemeenten niet de mogelijkheid te ontnemen om het dragen van bivakmutsen, boerka’s en andere gezichtsbedekkende kleding te verbieden als dit nodig is in verband met de bescherming van de openbare orde.

Dit amendement regelt dat gemeenten de uitdrukkelijke bevoegdheid hebben om voor openbare en voor ieder toegankelijke plaatsen te verbieden een bivakmuts of boerka te dragen.

Gemeenten kunnen op grond van dit nieuwe wetsartikel zelf bepalen of zij het voor een bepaald gebied gewenst vinden om met een dergelijk verbod te komen. De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat de burgemeester deze bevoegdheid krijgt en welke randvoorwaarden gelden.

Bisschop