Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734349 nr. 10

34 349 Instelling van een gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en de zorg (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 23 november 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt «het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en de zorg» vervangen door: het openbaar vervoer en overheidsgebouwen.

II

In de beweegreden wordt «onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen» vervangen door: onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen.

III

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen» vervangen door: onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen.

2. In het tweede lid vervalt onderdeel a.

3. Het derde lid vervalt.

Toelichting

Met dit amendement beoogt de indiener de reikwijdte van het wetsvoorstel niet te laten strekken tot zorginstellingen. De indiener constateert dat artsenfederatie KNMG heeft aangegeven tegen een verbod op gezichtsbedekkende kleding in zorginstellingen te zijn, omdat patiënten zich al reeds moeten identificeren en er niet nog meer drempels opgeworpen moeten worden voor de betreffende vrouwen om zorg te krijgen. De indiener ziet geen aanleiding om in afwijking van de wens van artsen over te gaan tot een verbod, nu de regering niet aannemelijk heeft gemaakt wat de toegevoegde waarde van zo’n verbod zou zijn.

Voortman