Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734347 nr. 18

34 347 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs

Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN MOHANDIS

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er geen mogelijkheid is om na een klachtenprocedure bij een mbo-instelling zelf, naar een onafhankelijke landelijke klachtencommissie te stappen;

overwegende dat er in het primair en voortgezet onderwijs wel al een landelijke klachtencommissie is;

verzoekt de regering, te bevorderen dat ook voor het mbo een landelijke klachtencommissie wordt ingesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Mohandis