34 346 Burgerinitiatief «Ons Geld»

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 16 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het burgerinitiatief Ons Geld objectief en feitelijk bij de Europese Unie onder de aandacht te brengen, zodat het besef kan ontstaan dat er een alternatief geldstelsel mogelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

Naar boven