34 346 Burgerinitiatief «Ons Geld»

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 16 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te onderzoeken of een kleinschalige pilot mogelijk is met het alternatieve geldsysteem zoals voorgesteld door het burgerinitiatief Ons Geld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

Naar boven